چهارشنبه , جنوري 17 2018
کور‌پاڼه / طنز / زنده باد! مرگ!

زنده باد! مرگ!

سوریا

«آفرین تان، آفرین تان! شما قهرمانستین، همی ره مبارزه علیه تروریزم میگن، مه که در وارسا و بروکسل به غربیا اعلان میکنم که ملک افغانستان مرکز تروریزم اس و ما رهبرای ملک ارگ – سپیدار همرایش توسط مردم افغانستان مبارزه میکنیم و اینجه خط اول جنگ تروریزم کُل دنیاس، دروغ خو نگفتیم؟! اینه حتی شما داکترا و نرسای افغان چقه به قهرمانی در حین عملیات جراحی و حین پانسمان مریضان، با تروریستان مقابله کدین و شجاعانه زخمی شدین و کشته دادین، ازی کده هم قهرمانی زیاتر شده میتانه؟ نمی تانه!! (با فریاد جگرخراش)

آقای متفکر با گفتن این حرفهای احساساتی مملو از فریادهای خشم آگین در اتاقی پر از مجروحین بیحال و به فغان رسیدۀ حملۀ انتحاری شفاخانه، اول نزدیک مجروح جلو دروازۀ اتاق رفته و جوان زخمی و پُر درد را که به سختی از داد و فریادش جلوگیری کرده بود، دست در گردن انداخته و اورا به شدت به سینۀ خود میفشرد چنانیکه جوان از درد بر خود می پیچد، بعد هم مجروحین دیگر افتاده درین اتاق را نیز یکی پی دیگر با شدتی که از بازوان نحیفش تصور نمیشد با خندۀ رسامی شده بر لبانش برسینه فشرده و به این ترتیب رهبریت اش را به اثبات میرساند. جناب متفکر بعد از دیدار مجروحین سابقه از سرنو مجروح شده، داکتران، نرسها و خدمۀ مجروح گشته و افتاده در بسترهای شفاخانۀ خودشان به همراه هیأت مدیرۀ شفاخانه که همه دست برسینه دور و برش ایستاده اند به حویلی شفاخانه رفته و در حالیکه از چهره اش آثار بیزاری و تنفر از صحنه های فلاکتباری که دیده است، به نظر می رسد دست بر شانۀ رئیس ممنون و مفتخر شفاخانه نهاده و اظهار میکند: «آفرین به شما، همی ره مبارزه برضد تروریزم جهانی میگن، افغانستان خو خط اول جنگ تروریزم کاکا میباشه، شما چقه شجاعانه با فدا کدن داکترا و مریضای شفاخانه از معبد آمون بزرگ که در دو قدمی شفاخانه واقع اس در مقابل تروریستانی که با سلاح ثقیله از پالوی پایگاه محافظای معبد، تیر شده و با چشم سفیدی عین تا منزل چندم شفاخانه رسیده بودن، دفاع جانانه کدین.آفرین به تو رئیس جان! آفرین به ریاستیت به مدیریتیت آفرین به اداره امنیتیت! همی ره ریاست میگن، تو رئیس یک شفاخانۀ قهرمان استی افغانا خو نام خدا کُل شان عین تا داکتر و مریض همه فدا کار استن کارمندای شما خو از سلاح ثقیله، انفجار و انتحار و چاقو کشی تروریستا نترسیدن و مردانه وار در مقابل ضرباتشان جان باختن و زخمی شدن. مه دگه چه بگویم، ای ملک، ملک قهرماناس، ملک فدائیاس، ملک پیش مرگاس، ای افغانا بری جانفشانی و قربانی دادن بخاطر خوشبختی دنیای پیشرفته پیدا شدن، ای سرزمین بری تبدیل شدن به گورستان تروریزم کاکا و کُل دنیای دیموکرات و آزاد پیدا شده، شما فکر کنین کاکا امریکا از هر بار قربانی دادن افغانا در جنگ و انفجار چقه از ما خوش میشه و چقه وعدای کمکای دالری زیاتره به ما خات داد؟ به همی خاطر خو مه حتی میخوایم با مشوره جناب غیر متفکر رهبر فیشنی شما رئیس صاحب شفاخانه، و به اجازۀ کاکا نام ای ملکه که بی ازو بری دوستای شما چندان خوشایند نیس و بعضی برادرای ارگی و کُل سپیدار همرایش مشکل پیدا کدن، توسط یک فرمان تقنینی از افغانستان به گورستان تبدیل کنم» (تمام هیأت مدیره شفاخانه به اشارۀ چشم رئیس شان هورا کشیده و کف میزنند). جناب متفکر ادامه میدهد: «شما خودتان فکر کنین یک ملک که حتی سفید پوشای صحی شان و مریضای شفاخانایشان هم با همو ستاتسکوب گردن و کنول دستایشان در مقابل تروریستا حاضر به گور شدن خود در زیر سقف شفاخانۀ خود شون لایق ای نیستن که گورستانی خوانده شون؟ ای حمله هم مثل حملای دگه تروریستی یک امتحان آمون بزرگ بود ازی ملک، ازی خاک و مردمیش، اصلاً در چهرۀ تروریست مسلح امتحان گرفته میشه که ای مردم تا چه اندازه گور پذیر استن و تا کدام حد میتانن به گور شدن ودر خون غلتیدند تحمل کنن، شما فکر کنین در کُل دنیا ای قسم ملک و مردم دگه پیدا خات شد که بخاطر امتحان آمون بزرگ حتی با خون نشدن بینی محافظای معبد در پایگاه نظامی پالوی شان داکترا نرسا و مریضای شفاخانای خوده فدا کنن؟»

هیات مدیره شفاخانه یکصدا جواب میدهند: «نخیر، پیدا نمیشه!»

متفکر بیانیه احساساتی اش را با فریادهای وقفوی گوشخراش چنین پایان میدهد: «ما چند وقت پیش کشتار داکترا و مریضاره در جنگ کندز افغانستان هم شاهد بودیم اما اونجه دیدیم که داکترا! نرسا و مریضای ایکه به معبد آمون بزرگ فدا شون بالاخره تروریست شدن که باید توسط قوای هوائی کاکا از بین می رفتن، آفرین به شما دوستای هیأت مدیره! و آفرین به قهرمانی شما مردم! همتو به جانفشانی و قربانی دادن ادامه بتین آخر ملک تان در خط اول مبارزۀ تروریزم کاکا قرار داره شما باید خوده فدای دیموکراسی دنیای پیشرفته کنین شما مردم نجیب افغانس…نی، گورستان استین، زنده باد شفاخانۀ چار هزار بستر گورستان! (با فریاد خشم آلود)

هیأت شعارش را بدرقه میکند «زنده باد!» متفکر باز شعار میدهد: «مرگ بر دشمنای افغانس…نی، گورستان قهرمان!» حاضرین تکرار میکنند: «مرگ!»

دا وګورئ

كوم دى قيامت؟!

ارګ وايي لويې جرګې ته حاجت نشته، د ولسمشر سرپرست وياند د دې نه اړتيا ...

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *