چهارشنبه , فبروري 21 2018
کور‌پاڼه / طنز / نشست مطبوعاتی: قدرت جادوئی انرژی درینگ دالر!

نشست مطبوعاتی: قدرت جادوئی انرژی درینگ دالر!

سوریا

سوال یکی از ژورنالیستان از معاون سخنگوی آقای پهلوان:

– آقای معاون معاون سخنگوی جناب پهلوان! پهلوان محترم که امروز با جمله پهلوانای باقیمانده نام خدا همه بر سر قدرت استن گر چه شخص خودشان در کشور ارگ – سپیدار مسکن گزین نیستن مگر بزرگای ارگ – سپیدار ازونا بسیار تاثیر پذیراستن، چرا و به چه سبب دوباره شوق بازی و در رینگ پالوانی به سرشان زده؟ مقصدم ایس که حالی کمی ضعیف تر و خدا نخواسته پیر نشدن؟ و راستی ای شوق بازی در رینگ چرا در مقابل خاله روسیه که او هم یک پیر زن داغدیده اس بریشان پیدا شده در حالیکه کاکا امریکا از یک و نیم دهه به ایسو درینجه رینگه اشغال کده و هی افغاناره سریکدگه زده میره در مقابل کاکا چرا احساس مقابله پیدا نکدن؟

جواب معاون معاون سخنگوی پهلوان: از برای خدا شما کاکا امریکای محترمه همرای او پیره زن جادوگر مقایسه نکنین و هیچ وخت ایره فکر نکنین که پالوان معظم بخواین؛ مثلاً گاهی ولو از روی ساعتتیری هم که باشه در مقابل کاکا امریکا در رینگ افغانستان پالوانی کنن. پالوان معظم و همه پیروا به مقام کاکا احترام زیاد دارن و اوناکه در رینگ افغانستان هر چه بکنن ما نه تنها که مخالفت نمی کنیم؛ بلکه به طریقۀ خاص خود بریش تبلیغ هم خات کدیم.

ژورنالیست دیگر:- جناب معاون معاون سخنگوی! محترم پالوان گرچه در کشور ارگ – سپیدار از نفوذ زیادی برخوردار استن و تمام پالوانای شاگرد و دوست و آشنایشان در سپیدار شیشتن مگر در ارگ اکثراً اونائی شیشتن که در زمان مسابقات پالوانی بچۀ قدرتمند خاله روسیه (شوروی اوف مقتول) از بچۀ روسیه تا سرحد جنگ تن به تن پشتیبانی میکدن حالی چطور شد که همونا چوکیدارای مرکز ارگ شدن و باز همرای محترم پالوان روابط بسیار حسنه پیدا کدن؟

جواب – ژورنالیست عزیز! ای یک جواب روشن و واضح داره و او اس رضا و خوشی کاکا امریکا، یعنی کاکا امریکا در نیمه دوم تورنمنت طولانی مسابقات پالوانی که در میان کُل پالوانای پیر و صغیر مملکت افغانستان و پالوان ابر قدرت دنیایی او وخت (شوروی اف) بوده باد ازیکه فامید پالوانای ای ملک پالوان بچه غول پیکر خاله روسیه ره مغلوب کده میتانه باز به دست لاله چودری بری چند نفر نمایندۀ پالوانای افغانستان به توزیع انرژی درینگ دالر که یک انرژی فوق العاده ره در وجود پالوانا پیدا میکند شروع کد گرچه لاله چوهدری حصۀ زیادای انرژی درینگه بری خود اختلاس کد مگر بازام به پالوانای ما کم و تم رسید، او نه ده آخر مسابقات زخمی شدن و باز ناک اوت شدن شوروی اُف متوفی بود که واردات ای انرژی درینگ به نمایندا و پالوانای نخبۀ ما زیاد شد و باز همی چند پالوان نامی ما نام خدا از مستی و انرژی زیاد بین هم خوب ساعتتیری کدن که اینه شما شاهد استین و اثرات اوره تا حالی می بینین دگه در ای پالوانی تفریحی داخلی پس ماندا و چاکرای پالوان ناک اوت شده هم شریک شدن و همو بود که انرژی درینگ دالر به اونا هم رسید، اونه می بینین که وختی خود کاکا امریکا به رینگ افغانستان مثل یک قهرمان درآمد همرایش بسیار پالوانای خورد و ریزه و رکابدارای دگه ای ملک که یکزمانی از مسابقۀ پالوان (شوروی آُف) ازینجه گریخته بودن دوباره آمدن و به زور انرژی درینگ کاکا چوکیای کلان کلانه بری خود در ملک ارگ گرفتن یعنی حالی در ملک ارگ – سپیدار کسی پیدا نمی شه که از پیروای خاله روسیه باشه یا از بچۀ متوفایش به نیکی یاد کنه همه به فضل خدا مرید و پیرو آمون بزرگ و کاکا امریکاستن، دگه پالوان محترم ما به همی خاطرهمرایشان روابط حسنه دارن.

 

سوال:- پس پالوانی پالوان محترم به اساس نوشیدن انرژی درینگ دالر فقط در مقابل خاله روسیه مطرح میشه و بس؟

جواب:- بالکل، ما دیدیم که بچه جوان و نیرومند خاله روسیه که کُل دنیاره چلنج کده بود و کاکا امریکاره هم نزدیک زاره کفک کده بود در رینگ افغانستان چقه آسان ناک اوت شد، زخمی شد و مُرد و حالی اگه ما در پیر و فرتوتیش میخایه انتقام مرگ بچۀ خوده از کاکا بازام در رینگ افغانستان بواسطۀ پالوانای طالبی بگیره پالوان معظم ما با وجود کبرسن به احترام معبد آمون بزرگ و به امر کاکا آمادۀ رفتن به رینگ پالوانی مقابل پالوانای طالبی خاله روسیه استن مگر پالوان محترم ما خو حالی شاید بسیار شعیف شده باشن چون ازو وختا زمان زیادی تیر شده؟

جواب:- نی، نی قطعاً! شما انرژی و قدرتی ره که انرژی درینگ دالر داره شاید تا حالی احساس نکده باشین و حالی خو فضل خدا پیش پالوان معظم ما ای انرژی درینگ یکبار دگه بسیار زیاد شده و اونا هم بسیار خوب ازیش استفاده میکنن و اگه ببینین بسیار تازه و جوان شدن و قوت شا نام زیاد شده.

ژورنالیست بعدی:- پس حال ای رینگ چه خات شد؟ تا حالی خو پالوان دنیای امروز کاکا امریکا با خلطمای بکس ساختگی خودیش بنام طالب و القاعده و چه و چه درو مردم عام افغانستانه ناک اوت میکنه و چوکیدارای کشور ارگ – سپیدارام بریش کف میزنن حالی اگه به ای رینگ به یک حساب خاله روسیه داخل شوه و پالوانای طالبی خوده ایستاد کنه باز شما و دگه پالوانای سابقه همرای کاکا در مقابلش پالوانی خات کدین و اگه ایطو شوه باز حال ای ملک و ای مردم بدتر نخات شد؟

جواب:- به نظرمه بسیار عالی خات شد، مقصد جای مسکونی پالوان معظم ما از ساحۀ رینگ پالوانی دور باشه و باد از هر نوبت مسابقه وقتی در موتر زره با سرعت زیاد از سرکای خامۀ ای ملک به طرف قصر خودشان روان باشن یک دنیا خاک باد از پشت موترایشان به هوا بالا شوه ای قسم یک صحنه بسیار افتخار آمیز میباشه، ای ملک و ای مردم به همی قسم پالوانیا و خاک بادا ساخته شدن، دگه قسم استفاده ازیشان شده نمی تانه، خو دگه دوستا! سوالا بس اس دگه خدا حافظ تان!

دا وګورئ

كوم دى قيامت؟!

ارګ وايي لويې جرګې ته حاجت نشته، د ولسمشر سرپرست وياند د دې نه اړتيا ...

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *